Werkwijze

Wanneer ik word ingezet in een leerproces van een kind, vind ik het belangrijk dat er wederzijds vertrouwen is. Vertrouwen is voor veel leerlingen een belangrijke kernwaarde om zich open te stellen. Iedereen is in staat om van elkaar te leren, kinderen van volwassenen en andersom. Dit zorgt ervoor dat een samenwerking tijdens het leerproces belangrijk is. Door samen te werken, kom je verder in je eigen ontwikkeling. 

 

Wanneer ik kinderen begeleid, stem ik de inhoud van het begeleidingstraject af op de hulpvraag van het kind en de ontwikkeling die hij of zij tijdens de begeleiding laat zien.

Afhankelijk van de hulpvraag werken we bijvoorbeeld aan het vergroten van het zelfvertrouwen, het ontwikkelen van een groeimindset, het versterken van de weerbaarheid, het leren aangaan van uitdagingen, het aanleren van (leer)strategieën, het verminderen van piekergedrag, het leren omgaan met boosheid, het aanleren van studievaardigheden, het terugdraaien van onderpresterend gedrag of het oplossingsgericht werken aan zijn of haar eigen doelen

Bij Uniek zijn alle kinderen welkom! 

  

Kennismaking

Bent u geïnteresseerd in de diensten van Uniek? Mail of bel dan om een afspraak te maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Tijdens de eerste kennismaking zal uw hulpvraag worden besproken en zal worden bekeken of Uniek u hierbij kan ondersteunen. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal dit tijdens het gesprek worden aangegeven.