Claudia

 

 

10 jaar geleden ben ik gestart als leerkracht basisonderwijs. Sindsdien heb ik veel ervaring opgedaan met het begeleiden van leerlingen. Sinds 2017 ben ik begonnen met Uniek. Bij Uniek bied ik begeleiding aan (hoog) begaafde leerlingen die niet goed verder komen in hun leerproces.  De begeleiding verloopt individueel. Samen met de leerling kijk ik waar er verbetering plaats kan vinden en zorgen we samen dat de leerling eigenaar wordt van zijn eigen leerproces. Tijdens mijn werk in het onderwijs is het mij opgevallen dat de behoefte van elk kind anders is. Dat is wat ieder kind uniek maakt. Daarom vind ik het belangrijk dat er goed gekeken wordt naar de behoeften van het kind. Naast het kind zelf, is ook de omgeving belangrijk. De omgeving bepaalt mede het gedrag en de ontwikkeling van het kind. De begeleiding van ouders en leerkrachten speelt daarom, naast het begeleiden van het kind zelf, een grote rol. 

 

Naast de PABO en mijn ervaring in het onderwijs heb ik diverse trainingen en studies gevolgd om mijn kennis verder te ontwikkelen: 

·      Opleiding hoogbegaafdheidsspecialist 

·      Training  'Ik leer anders'

·      Mindsettraining

·      Teken je Gesprek

 

Naast mijn werk voor Uniek heb ik een gezin. Ik ben getrouwd met Martijn en heb een zoon, Liam en een hond, Tommie. Ik vind het heerlijk om te sporten en ben een gezelligheidsmens.