Wat anderen over mij zeggen


Bij Uniek is je kind in goede handen! Er wordt goed naar het kind en de ouders geluisterd om een optimale begeleiding te geven. Ik als moeder van een hoogbegaafde dochter ben erg blij met de hulp die Uniek ons heeft gegeven en nog steeds geeft. Angelica , ouder

Wat maakt voor mij, als intern begeleider, de ondersteuning van Claudia uniek? Voor mij zit dit voor het grootste gedeelte in de wijze waarop zij naadloos weet aan te sluiten bij het sociaal emotioneel welbevinden van onze hoogbegaafde leerlingen. Zij weet hen te bereiken, op een moment dat zij vaak al in isolement geraakt zijn van hun groep, leerkracht en omgeving. Door hen te spiegelen in hun gedrag en aanpak, bereikt zij dat er meer zelfinzicht en uiteindelijk een gevoel van eigenwaarde ontstaat. Een gevoel wat voor ieder mens onontbeerlijk is, om positief deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Het gevoel erbij te horen en een bijdrage te kunnen leveren. Dat maakt voor mij de ondersteuning van Claudia waardevol en uniek. Kathelijne, Intern begeleider

Wij hebben in Claudia een fantastische begeleider gevonden voor onze licht autistische zoon. Hij liep helemaal vast in het regulier onderwijs toen wij hulp zochten. Via via kwamen we bij Claudia terecht. Zij heeft een hele goede band en vertrouwensrelatie met hem opgebouwd. Ook heeft ze het traject naar speciaal voortgezet onderwijs fantastisch begeleid met een best wel onwillig kind die, logischerwijs, al die veranderingen niet zag zitten. Hierdoor heeft hij veel meer zelfvertrouwen gekregen, is veel zelfstandiger geworden en is in staat zelf problemen aan te pakken en op te lossen. Natuurlijk loopt zijn hoofd nog weleens over, maar dan is Claudia in staat dat in goede banen te leiden en hem te helpen met het plannen van zijn schoolwerk en te praten over wat hem bezighoudt. Ze is in staat hem net dat zetje te geven wat hij nodig heeft. Hij kan altijd bij haar terecht en ze is heel flexibel in het plannen van hun afspraken. Ook het contact met ons als ouders is top. Cora, ouder